Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Salezjańska Szkoła Podstawowa jest szkołą publiczną, jednozmianową, bez ustalonego obwodu, bez czesnego.
W roku szkolnym 2020/2021 na podstawie rekrutacji planujemy utworzyć dwie klasy I.
Istnieje możliwość przeniesienia ucznia na rok szkolny 2020/2021 z innej szkoły podstawowej do klasy IV (planujemy utworzyć nową klasę).

Dzień Otwarty dla rodziców i kandydatów do klasy I i IV odbędzie się 12 marca (czwartek) o godz. 17.00 w budynku szkoły.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin rekrutacji
Informacje o rekrutacji
Plan rekrutacji
Podanie do klasy I
Kwestionariusz do klasy I
Podanie do klasy IV
Kwestionariusz do klasy IV
Oświadczenie rodziców o przetwarzaniu danych osobowych