W Salezjańskiej Szkole Podstawowej im. św. Dominika Savio działa Samorząd Uczniowski.
Prawo uczniów do tworzenia Samorządu Uczniowskiego gwarantuje Art.85 Ustawy  z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, zgodnie z którym wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski.
Samorząd ma wybrane  organy władzy:
przewodniczący szkoły – Zuzanna Jazy z VIII A
zastępca – Oliwia Stefanowska z VI A
sekretarz – Mateusz Kamiński z VII A
skarbnik – Aleksandra Nowak z VIII B
Rzecznik Praw Ucznia – Zuzanna Markowska z VIII A

Samorząd Uczniowski jest bardzo ważnym organem w naszej szkole –  nie tylko reprezentuje uczniów, ale również rozwiązuje ich problemy, uczestniczy w życiu szkoły – organizuje lub współorganizuje liczne akcje charytatywne, imprezy, wydarzenia, m.in. Dominiki, Świąteczną Paczkę, pożegnanie absolwentów i inne.
Wierzymy w naszą misję, w misję szkoły salezjańskiej, w naukę Księdza Bosko i podążamy jego śladami miłości i rozumienia wychowanków.

Opiekunowie SU: p. Danuta Stefanowska i p. Katarzyna Wróblewska.

Plan Samorządu 20192020