Rekrutacja

Salezjańska Szkoła Podstawowa jest szkołą publiczną, jednozmianową, bez ustalonego obwodu, bez czesnego.
W roku szkolnym 2023/2024 na podstawie rekrutacji planujemy utworzyć dwie klasy I.
Istnieje możliwość przeniesienia ucznia na rok szkolny 2023/2024 z innej szkoły podstawowej do klasy IV-VII.Dokumenty do pobrania:
Regulamin rekrutacji
Plan rekrutacji

Podanie do klasy I
Kwestionariusz do klasy I
Podanie do klasy IV-VII
Kwestionariusz do klasy IV-VII
Oświadczenie rodziców o przetwarzaniu danych osobowych