Podręczniki na rok szkolny 2021/2022

WAŻNE
Rodzice nie ponoszą kosztów zakupu podręczników i ćwiczeń. Wyjątkiem są podręczniki i ćwiczenia do religii.
Koszty zakupu podręczników i ćwiczeń z religii dla klas I, II, III, V PONOSZĄ RODZICE!
Zostaną one zakupione przez szkołę w hurtowni i będzie je można nabyć na pierwszym wrześniowym zebraniu.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022

Zestawy podręczników kl. I SSP 2021 -2022
Zestawy podręczników kl. II SSP 2021- 2022
Zestawy podręczników kl. III SSP 2021- 2022
Zestawy podręczników kl. IV SSP 2021- 2022
Zestawy podręczników kl. V SSP 2021- 2022
Zestawy podręczników kl. VI SSP 2021- 2022
Zestawy podręczników kl. VII SSP 2021- 2022
Zestawy podręczników kl. VIII SSP 2021- 2022