ZEBRANIA Z RODZICAMI (środa, godz. 1700):
10 i 11.09.2019
19 i 20.11.2019
14 i 15.01.2020
17 i 18.03.2020
19 i 20.05.2020

KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA RODZICÓW (środa, godz. 1630 – 1800)
16.10.2019
11.12.2019
29.04.2020