ZEBRANIA Z RODZICAMI (wtorek i środa, godz. 1700):
10.09.2019 (wtorek) – rodzice uczniów kl. I-IV
11.09.2019 (środa) – rodzice uczniów kl. V-VIII
19.11.2019 (wtorek) – rodzice uczniów kl. I-IV
20.11.2019 (środa) – rodzice uczniów kl. V-VIII
14.01.2020 (wtorek) – rodzice uczniów kl. I-IV
15.01.2020 (środa) – rodzice uczniów kl. V-VIII
17.03.2020 (wtorek) – rodzice uczniów kl. I-IV
18.03.2020 (środa) – rodzice uczniów kl. V-VIII
19.05.2020 (wtorek) – rodzice uczniów kl. I-IV
20.05.2020 (środa) – rodzice uczniów kl. V-VIII

KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA RODZICÓW (środa, godz. 1630 – 1800)
16.10.2019
11.12.2019
29.04.2020