Spotkania i konsultacje

ZEBRANIA Z RODZICAMI (godz. 1700):

13/14.09.2022; 15/16.11.2022; 24/25.01.2023; 14/15.03.2023; 16/77.05.2023

KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA RODZICÓW (godz. 1630 – 1800)
19.10.2022; 7.12.2022; 19.04.2023

 

konsultacje