Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:
– Przewodnicząca – Pani Marta Foltyniewicz-Kossowska
– Zastępca Przewodniczącej – Pani Edyta Granda
Komisja Rewizyjna:
– Pani Beata Hasulak
– Pani Sylwia Gątkowska
– Pani Diana Mazurek
Pozostali członkowie Prezydium Rady Rodziców:
– Pani Patrycja Kaszuba
– Pani Renata Styczeń
– Pani Sylwia Kowalska
– Pani Berandetta Łukaszek
– Pani Agnieszka Zygiel
– Pani Agata K.Kołakowska
– Pan Piotr Zaorski
– Pani Barbara Szpak
– Pani Marta Witkowska
– Pani Iwona Piechocka
– Pani Aleksandra Kurek
– Pan Adam Grodzki

Prezydium Rady Rodziców na pierwszym Plenarnym Zebraniu w roku szkolnym 2021/2022, ustaliła wysokość składki na Fundusz Rady Rodziców – w kwocie 80 złotych z terminem wpłaty do 16 listopada 2021 roku.
Zmniejszenie składki następuje wówczas, gdy w szkole jest:
– dwoje rodzeństwa ( 40zł dla pierwszego dziecka w jednej klasie, oraz 40zł dla drugiego dziecka w drugiej klasie – składka będzie zaliczana jako 100% dla każdego dziecka)
– troje i więcej dzieci (40zł dla pierwszego dziecka w jednej klasie, 40zł dla drugiego dziecka w drugiej klasie, trzecie i każde następne dziecko – 0 zł – składka będzie zaliczana jako 100% dla każdego dziecka)
W sprawie możliwości zwolnienia ze składki w związku z trudną sytuacją, prosimy o kontakt z przewodniczącą (martafoltyniewicz@op.pl)
Składki są płatne u wychowawcy klasy. Przy wpłacie przez wszystkich uczniów (z wyłączeniem zwolnionych) do 16 listopada 2021 r., klasa otrzyma 30% wpłaconej kwoty. Decyduje data zaksięgowania.
Zebrane pieniądze w całości wykorzystywane są na potrzeby społeczności uczniowskiej w Salezjańskiej Szkoły odstawowej im. Św. Dominika Savio w Lubinie.

RR-SKLADKA