Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

 1. Przewodnicząca – Pani Marta Foltyniewicz-Kossowska
 2. Zastępca Przewodniczącej – Pani Edyta Granda
 3. Skarbnik – Pan Piotr Janik
 4. Sekretarz – Pani Joanna Drozdowska

Pozostali członkowie Prezydium Rady Rodziców:

 • Pani Diana Mazurek
 • Pani Beata Hasulak
 • Pan Paweł Cybulski
 • Pani Dagmara Mikołajczak
 • Pan Adam Grodzki
 • Pan Janusz Terpiłowski
 • Pan Krzysztof Obszański
 • Pani Barbara Luzar
 • Pan Robert Niewieściuk
 • Pani Dorota Burczyc
 • Pani Anna Błaszkiewicz

Wielkość składki na Fundusz Rady Rodziców ustalono na kwotę 80 złotych.

Prezydium Rady rodziców na posiedzeniu dnia 24 września 2018 roku, przychyliło się do wniosku nauczycieli oraz rodziców, o zmianę ostatecznego terminu wpłat na fundusz Rady Rodziców w kwocie 80 złotych. Ustalono termin ostateczny – 15 listopada 2018 roku.

Zmniejszenie składki o 50% następuje, jeśli :

 • Dwóch uczniów w szkole (są możliwe zniżki  50% dla pierwszego dziecka w jednej klasie, oraz 50% dla drugiego dziecka w drugiej klasie, wówczas składka będzie zaliczana jako 100% dla każdego dziecka).
 • Trzech i więcej uczniów w szkole (są możliwe zniżki 50% dla pierwszego dziecka w jednej klasie, oraz 50% dla drugiego dziecka w drugiej klasie, trzecie i każde następne dziecko 0 zł wówczas składka będzie zaliczana jako 100% dla każdego dziecka).