Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:
Przewodnicząca – Pani Marta Foltyniewicz-Kossowska

– Zastępca Przewodniczącej – Pani Edyta Granda

– Skarbnik – Pani Beata Hasulak

– Sekretarz – Pan Paweł Cybulski

Komisja Rewizyjna:

– Pani Anna Muszyńska

– Pani Anna Sadowska

– Pani Anna Skowron

Pozostali członkowie Prezydium Rady Rodziców:

– Pani Mazurkiewicz-Durołek

– Pani Agnieszka Zygiel

– Pani Agata Kołakowska

– Pani Diana Mazurek

– Pani Katarzyna Wróblewska

– Pani Iwona Piechocka

– Pani Anna Rybińska

– Pan Marcin Bulerski

– Pan Robert Koziewicz

Prezydium Rady Rodziców na pierwszym Plenarnym Zebraniu w roku szkolnym 2020/2021, ustaliła wysokość składki na Fundusz Rady Rodziców – w kwocie 80 złotych z terminem wpłaty do 16 listopada 2020 roku.

Zmniejszenie składki następuje wówczas, gdy w szkole jest:

– dwoje rodzeństwa ( 40zł dla pierwszego dziecka w jednej klasie, oraz 40zł dla drugiego dziecka w drugiej klasie – składka będzie zaliczana jako 100% dla każdego dziecka)

– troje i więcej dzieci (40zł dla pierwszego dziecka w jednej klasie, 40zł dla drugiego dziecka w drugiej klasie, trzecie i każde następne dziecko – 0 zł – składka będzie zaliczana jako 100% dla każdego dziecka)

W sprawie możliwości zwolnienia ze składki w związku z trudną sytuacją, prosimy o kontakt
z przewodniczącą ( martafoltyniewicz@op.pl)

Składki płatne u wychowawcy klasy. Przy wpłacie przez wszystkich uczniów
(z wyłączeniem zwolnionych) do 1
6 listopada 2020 r., klasa otrzyma 30% wpłaconej kwoty. Decyduje data zaksięgowania.

Zebrane pieniądze w całości wykorzystywane są na potrzeby społeczności uczniowskiej
w
Salezjańskiej Szkoły odstawowej im.Św.Dominika Sawio w Lubinie.