Rada Rodziców

„Prezydium Rady Rodziców na pierwszym Plenarnym Zebraniu w roku szkolnym 2022/2023, ustaliła wysokość składki na Fundusz Rady Rodziców – w kwocie 80 złotych z terminem wpłaty do 18 listopada 2022 roku.
Zmniejszenie składki następuje wówczas, gdy w szkole jest:
– dwoje rodzeństwa ( 40zł dla pierwszego dziecka w jednej klasie, oraz 40zł dla drugiego dziecka w drugiej klasie – składka będzie zaliczana jako 100% dla każdego dziecka)
– troje i więcej dzieci (40zł dla pierwszego dziecka w jednej klasie, 40zł dla drugiego dziecka w drugiej klasie, trzecie i każde następne dziecko – 0 zł – składka będzie zaliczana jako 100% dla każdego dziecka)
W sprawie możliwości zwolnienia ze składki w związku z trudną sytuacją, prosimy o kontakt z przewodniczącą (martafoltyniewicz@op.pl)
Składki są płatne u wychowawcy klasy. Przy wpłacie przez wszystkich uczniów (z wyłączeniem zwolnionych) do 18 listopada 2022 r., klasa otrzyma 30% wpłaconej kwoty. Decyduje data zaksięgowania.
Zebrane pieniądze w całości wykorzystywane są na potrzeby społeczności uczniowskiej w Salezjańskiej Szkoły odstawowej im. Św. Dominika Savio w Lubinie.”