Skip to content
Shadow
Slider

Słówko live

Ogłoszenie listy przyjętych do kl. I

Dziś, tj. 26 marca, została ogłoszona lista kandydatów przyjętych do kl. I. Spośród 65 kandydatów komisja rekrutacyjna dokonała wyboru 44 osób do dwóch klas pierwszych

Zmiana w organizacji szkoły – 16.03.2020 r.

W związku z obecną sytuacją nastąpiła zmiana w organizacji szkoły: 1. Od dn. 17 marca br. budynek szkoły jest zamknięty do 25 marca br. 2.

Zmiana zasad rekrutacji – 16.03.2020 r.

W związku z obecną sytuacją zarządzam zmiany w regulaminie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 i ustalam, co następuje: 1. Nie obowiązują zapisy zawarte w regulaminie

Designed using Nevark. Powered by WordPress.