W Salezjańskiej Szkole Podstawowej im. św. Dominika Savio działa Mały Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie klas I – III.
Do organów Małego Samorządu należą:
a) Rada Małego Samorządu,
b) Rady poszczególnych klas I, II i III.

Skład Rady Małego Samorządu na rok szkolny 2019/2020:
przewodnicząca – Maja Oczachowska z III A
zastępca – Maria Poleszak z II B
zastępca – Letycja Mazurek z II A