Kadra pedagogiczna

Ks. Tomasz Rutkowski dyrektor szkoły
p. Katarzyna Borkowska wicedyrektor, j. polski
p. Beata Basiura j. polski
p. Ewa Mrozińska j. polski
p. Monika Piosik historia, wos, doradztwo zawodowe
p. Katarzyna Dawidowicz j. angielski
p. Ewa Ćwian j. angielski
p. Magdalena Kajda j. angielski
p. Karolina Kowalska j. angielski
p. Małgorzata Chomicka j. niemiecki, WDŻ
p. Marta Turyk j. niemiecki
ks. Adam Cieślak SDB religia
ks. Maciej Michalak SDB religia
s. Zofia Kacprzak FMA religia
p. Agnieszka Szwed matematyka
p. Aleksandra Sobotko matematyka
p. Marta Mazur matematyka, w-f
p. Jadwiga Skrzypicka-Boboń fizyka
p. Danuta Stefanowska chemia, biologia, przyroda
p. Jolanta Brzezicka geografia
p. Magdalena Rutyna EDB, świetlica
p. Dorota Kwaśniewska muzyka
p. Piotr Wawrzynowicz informatyka, technika
p. Karol Mendruń informatyka
p. Agnieszka Małek plastyka
p. Magdalena Chmiel wychowanie fizyczne
p. Mirosław Kierpiec wychowanie fizyczne
p. Paulina Roman wychowanie fizyczne
p. Anna Machaczka edukacja wczesnoszkolna
p. Krzysztofa Malinowska edukacja wczesnoszkolna
p. Urszula Tyrpa edukacja wczesnoszkolna
p. Karolina Pakos edukacja wczesnoszkolna
p. Monika Pieniacka edukacja wczesnoszkolna
p. Gabriela Koleśniak-Gitler edukacja wczesnoszkolna
p. Ewelina Bartosz edukacja wczesnoszkolna
p. Anna Gaik pedagog szkolny
p. Katarzyna Tomaszewska pedagog specjalny
p. Małgorzata Iwanowska psycholog szkolny
p. Beata Szczepańska nauczyciel bibliotekarz
p. Marzena Szymańska szachy, j. angielski, logopedia
p. Joanna Piasecka świetlica
p. Elżbieta Skuba-Zwierz świetlica
p. Magdalena Rutyna świetlica

 

Inspektorem Ochrony Informacji (IOD) w szkole jest p. Adam Gazda; mail: IODwroc@salezjanie.pl