Kadra pedagogiczna

Ks. Tomasz Rutkowski dyrektor szkoły
p. Katarzyna Borkowska wicedyrektor, j. polski
p.Beata Basiura j. polski
p. Ewa Mrozińska j. polski
p. Elżbieta Zychal-Fiocca j. polski
p. Monika Piosik historia, wos, doradztwo zawodowe
p. Katarzyna Dawidowicz j. angielski
p. Ewa Ćwian j. angielski
p. Magdalena Kajda j. angielski
p. Karolina Kowalska j. angielski
p. Małgorzata Chomicka j. niemiecki, WDŻ
p. Marta Turyk j. niemiecki
ks. Adam Cieślak SDB religia
ks. Maciej Michalak SDB religia
s. Zofia Kacprzak FMA religia
p. Agnieszka Szwed matematyka
p. Aleksandra Sobotko matematyka
p. Marta Mazur matematyka, w-f
p. Jadwiga Skrzypicka-Boboń fizyka
p. Danuta Stefanowska chemia, biologia, przyroda
p. Jolanta Brzezicka geografia
p. Magdalena Rutyna EDB, świetlica
p. Dorota Kwaśniewska muzyka
p. Piotr Wawrzynowicz informatyka
p.  Renata Malec technika
p. Agnieszka Małek plastyka
p. Magdalena Chmiel wychowanie fizyczne
p. Mirosław Kierpiec wychowanie fizyczne
p. Piotr Stańko wychowanie fizyczne
p. Anna Machaczka edukacja wczesnoszkolna
p. Krzysztofa Malinowska edukacja wczesnoszkolna
p. Urszula Tyrpa edukacja wczesnoszkolna
p. Katarzyna Stępień edukacja wczesnoszkolna
p. Monika Pieniacka edukacja wczesnoszkolna
p. Gabriela Koleśniak-Gitler edukacja wczesnoszkolna
p. Ewelina Bartosz edukacja wczesnoszkolna
p. Marta Iwanicka edukacja wczesnoszkolna
p. Anna Gaik pedagog szkolny
p. Małgorzata Iwanowska psycholog szkolny
p. Beata Szczepańska nauczyciel bibliotekarz
p. Marzena Szymańska szachy, j. angielski
p. Barbara Łamińska świetlica
p. Elżbieta Skuba-Zwierz świetlica
p. Karol Mendruń świetlica

 

Inspektorem Ochrony Informacji (IOD) w szkole jest p. Adam Gazda; mail: IODwroc@salezjanie.pl