Kadra pedagogiczna

ks. Grzegorz Oleś SDB dyrektor
p. Katarzyna Borkowska wicedyrektor, j. polski
p. Marzena Kasprzyszak j. polski
p. Beata Basiura j. polski
p. Monika Piosik historia, wos
p. Katarzyna Dawidowicz j. angielski
p. Ewa Ćwian j. angielski
p. Magdalena Kajda j. angielski
p. Karolina Kowalska j. angielski
p. Małgorzata Chomicka j. niemiecki, WDŻ
p. Marta Turyk j. niemiecki
p. Karol Kliszcz SDB religia
ks. Maciej Michalak SDB religia
s. Zofia Kacprzak FMA religia
p. Agnieszka Szwed matematyka
p. Aleksandra Sobotko matematyka
p. Marta Mazur matematyka, w-f
p. Jadwiga Skrzypicka-Boboń fizyka
p. Danuta Stefanowska chemia, biologia, przyroda
p. Jolanta Brzezicka geografia
p. Magdalena Rutyna EDB, świetlica
p. Dorota Kwaśniewska muzyka
p. Piotr Wawrzynowicz informatyka
p.  Renata Malec technika
p. Agnieszka Małek plastyka
p. Magdalena Chmiel wychowanie fizyczne
p. Mirosław Kierpiec wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe
p. Piotr Stańko wychowanie fizyczne
p. Gabriela Wiśniewska wychowanie fizyczne
p. Anna Machaczka edukacja wczesnoszkolna
p. Krzysztofa Malinowska edukacja wczesnoszkolna
p. Urszula Tyrpa edukacja wczesnoszkolna
p. Katarzyna Stępień edukacja wczesnoszkolna
p. Monika Pieniacka edukacja wczesnoszkolna
p. Gabriela Koleśniak-Gitler edukacja wczesnoszkolna
p. Ewelina Bartosz edukacja wczesnoszkolna
p. Beata Szczepańska nauczyciel bibliotekarz
p. Anna Gaik pedagog szkolny
p. Małgorzata Iwanowska psycholog szkolny
p. Magdalena Wodziczko logopeda
p. Marzena Szymańska szachy
p. Barbara Łamińska świetlica
p. Elżbieta Skuba-Zwierz świetlica

 

Inspektorem Ochrony Informacji (IOD) w szkole jest p. Adam Gazda; mail: IODwroc@salezjanie.pl