Wizja

Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w Lubinie jest wspólnotą uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i rodziców, którzy inspirowani Ewangelią kontynuują salezjańską tradycję wychowania młodego człowieka na „dobrego chrześcijanina i uczciwego obywatela”. Wizją szkoły, jej marzeniem, jest wykształcenie i wychowanie pełnego człowieka na wzór Jezusa Chrystusa.

Nasz uczeń:

 1. Ceni wartość nauki i dostrzega potrzebę ciągłego rozwoju swoich zdolności, talentów i zainteresowań.
 2. Chętnie przyswaja wiedzę, która jest dla niego drogą do poznawania prawdy o Bogu, świecie i człowieku.
 3. Umie odpowiedzialnie korzystać z nowoczesnej technologii komputerowej i internetu oraz zna języki obce w stopniu potrzebnym do wzajemnego komunikowania się.
 4. Jest zaangażowany we własny rozwój i umie stawiać sobie wymagania w pracy nad kształtowaniem swojego charakteru.
 5. Szanuje godność każdego człowieka.
 6. Odrzuca przemoc i agresję, uzależnienia i nałogi.
 7. Charakteryzuje się kulturą osobistą i kulturą słowa.
 8. Tworzy z dorosłymi więzi oparte na prawdzie, szacunku, posłuszeństwie autorytetom i dialogu.
 9. Kocha Ojczyznę, ceni wartości patriotyczne i zachowuje rodzime tradycje.
 10. Chce i usiłuje naśladować Chrystusa dzięki pracy nad sobą w oparciu o częste przyjmowanie Komunii św., sakrament pojednania, osobistą modlitwę i lekturę słowa Bożego.
 11. Jest uważny na głos Boga w swoim sumieniu i otwarty na dar powołania do służby w Kościele i świecie.
 12. Troszczy się, by jego życie moralne odpowiadało przesłaniu Ewangelii i nauce Kościoła.