Pedagog

Pedagog mgr Anna Gaik zaprasza uczniów, rodziców, nauczycieli:

Poniedziałek         8.30 – 13.00
Wtorek                  8.30 – 12.30
Środa                     9.30 – 14.30
Czwartek                7.00 – 12.00
Piątek                      8.30 – 12.00

W szkole jest realizowany program wychowawczo-profilaktyczny zgodnie z systemem prewencyjnym św. Jana Bosko i chrześcijańskim systemem wartości. W wychowaniu ważne jest, aby człowiek umiał być z drugim człowiekiem i dla drugiego człowieka.
W szkole jest powołany zespół opiekuńczo-wychowawczy, który ma za zadanie wspólne z rodzicami rozwiązywanie trudnych problemów wychowawczych. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu realizują program edukacyjno-terapeutyczny „Ortograffiti.”
Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami i placówkami, między innymi z:

  • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
  • Fundacją im. św. Brata Alberta,
  • Komendą Powiatową Policji
  • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną