Innowacja pedagogiczna

Innowacje pedagogiczne realizowane w roku szkolnym 2020/2021

  1. „Dzieciaki – Kuchciaki”

– czas trwania wrzesień 2020 – czerwiec 2023,
– realizowany przez panią Krzysztofę Malinowską w klasie 1a-3a,
– cele: zainteresowanie uczniów przyrządzaniem prostych posiłków, jako umiejętnością pożytecznie wykonywaną w życiu codziennym, która z czasem może przerodzić się w interesujące hobby, wdrażanie nawyku zdrowego odżywiania się jako formy przeciwdziałania otyłości, zagospodarowanie wolnego czasu uczniów.

  1. „Trening Mistrzów TIK, czyli tworzymy uczniowski blog naukowy”

– czas trwania wrzesień 2019 – czerwiec 2021,
– realizowany przez panią Magdalenę Zaryczańską w klasie 7 a,
– cele: motywowanie do nauki, wykształcenie w uczniu przekonania o celowości podejmowanych działań, rozwijanie kreatywności, wdrażanie uczniów do podejmowania samodzielnych decyzji, dbałość o poprawność merytoryczną przygotowywanych materiałów.

  1. „Edukacja przez szachy”

– czas trwania wrzesień 2019 – czerwiec 2022,
– realizowany przez panią Marzenę Szymańską w klasie 1 a, 1 b
– cele: wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów, zwiększenie umiejętności matematycznych, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów, kształtowanie umiejętności koncentracji.

     4„Znajomość języka za przewodnika-język angielski w książkach, bajkach i piosenkach”

– czas trwania wrzesień 2020 – czerwiec 2021,
– realizowany przez panią Gabrielę Koleśniak-Gitler  w klasie 1-3
– cele: promowanie języka angielskiego wśród dzieci, podnoszenie motywacji do nauki języka angielskiego poprzez stosowanie aktywizujących metod nauczania, rozwijanie umiejętności komunikacji w języku angielskim.

    5„Uczeń- czyli genialny nauczyciel”

– czas trwania wrzesień 2020 – czerwiec 2021,
– realizowany przez panią Magdalenę Zaryczańską
– cele: wykształcenie u ucznia umiejętności samodzielnego tworzenia materiałów edukacyjnych, korzystania z narzędzi TIK, przede wszystkim z użyciem platformy GENIALLY