Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas działające przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej w Lubinie powstało w wiosną 2012 roku.
Jest organizacją dziecięcą działającą na terenie szkoły, pod nadzorem Dyrekcji szkoły i włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez szkołę i Caritas Diecezji.

Cele programu Szkolnego Koła Caritas:

 •   uwrażliwienie młodzieży na potrzeby osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych,
 •   pogłębianie nauki Chrystusa o miłosierdziu Bożym,
 •   dostarczanie radości, pozytywnych emocji dzieciom z rodzin potrzebujących,
 •   szerzenie idei wolontariatu,
 •   doskonalenie umiejętności planowania, współpracy oraz współdziałania z różnymi instytucjami i organizacjami,
 •   zaspokajanie duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia,
 •   zdobywanie i wzbogacanie doświadczenia życiowego.

 Konkretna, wymierna pomoc okazywana potrzebującym:

 • zbiórka artykułów szkolnych dla ubogich uczniów „tornister pełen uśmiechów”
 • zbiórka środków czystości dla przytuliska św. Brata Alberta
 • wykonywanie aniołów dla osób starszych z Ośrodka „Szarotka’’
 • zorganizowanie konkursu „Najpiękniejszy różaniec”,
 • pomoc przy organizacji akcji „Dbaj i pamiętaj”,
 • „Podaruj dzieciom uśmiech” – zbiórka zabawek, gier, puzzli dla dzieci z jadłodajni,
 • współpraca z nauczycielami i samorządem uczniowskim przy zbiórce i organizacji różnych akcji charytatywnych.

Efekty realizacji programu Szkolnego Koła Caritas:

 • wzrost wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka,
 • wymierna pomoc udzielana osobom potrzebującym,
 • wykształcona idea niesienia bezinteresownej pomocy,
 • integracja młodzieży ze społecznością lokalną,
 • wzrost tolerancji dla osób starszych, niepełnosprawnych,
 • odbudowa wartości chrześcijańskich.