Misja

„Jeśli nie stanę się święty, nie zrobię nic. Bóg chce mnie mieć świętym  i ja muszę się nim stać” (św. Dominik Savio)

  • W szkole pracuje zespół nauczycieli o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych, z bogactwem wartości moralnych i duchowych, gwarantujący najwyższą jakość nauczania i wychowania.
  • Proponujemy własny program wychowawczy i profilaktyczny oparty o podstawy wiary i etyki katolickiej oraz uwzględniający zasady systemu wychowawczego św. Jana Bosko.
  • Troszczymy się o pełny rozwój osobowy uczniów prowadząc ich do wewnętrznej integracji, rozumienia siebie i świata w świetle wiary, korzystania z własnej wolności oraz podejmowania odpowiedzialnych wyborów życiowych.
  • W wychowaniu opieramy się głównie na osobistym dialogu z uczniami, polegającym na słuchaniu, rozumieniu i dzieleniu się z nimi doświadczeniem życia i wiary. Nauczyciele stają się w ten sposób przyjaciółmi uczniów, ich towarzyszami i sprzymierzeńcami we wzroście ku pełni człowieczeństwa.
  • W oddziaływaniu dydaktycznym i wychowawczym współpracujemy z rodzicami, którzy są pierwszymi i głównymi wychowawcami swoich dzieci, poprzez kontakty zbiorowe, grupowe i indywidualne.
  • Gwarantujemy bogaty i atrakcyjny program nauczania oraz bezpieczne i przyjazne warunki do nauki. Tworzymy środowisko, którego specyfiką jest klimat rodzinny: zaufania, otwartości, radości, dialogu, szacunku, dyscypliny.
  • Ukazujemy uczniom, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie. Dobrze ich przygotujemy do podjęcia nauki na wyższym etapie edukacyjnym.
  • Umożliwiamy rozwój zainteresowań, formację kulturalną i religijną poprzez zajęcia pozalekcyjne, celebracje liturgiczne, udział w grupach parafialnych, wyjazdy i akcje wakacyjne.
  • Uczymy wychowanków umiejętności współdziałania z ludźmi. Przygotujemy ich do odpowiedzialnego podejmowania zadań w grupie, w rodzinie, w środowisku lokalnym, w ojczyźnie i w Kościele.