Kategoria: aktualnosci

Dziś, tj. 26 marca, została ogłoszona lista kandydatów przyjętych do kl. I. Spośród 65 kandydatów komisja rekrutacyjna dokonała wyboru 44 osób do dwóch klas pierwszych (na podstawie analizy złożonych dokumentów). Komisja nie ma ustaliła listy rezerwowej. Podział na klasy będzie miał miejsce po zakończeniu roku szkolnego (pod koniec czerwca). Wczytaj więcej

W związku z obecną sytuacją nastąpiła zmiana w organizacji szkoły: 1. Od dn. 17 marca br. budynek szkoły jest zamknięty do 25 marca br. 2. W ważnych sprawach proszę o kontakt z dyrektorem szkoły. Kontakt: ks. Marcin Kozyra, tel. 693164692, email: dyrektor@salsp.pl 3. Minął termin składania podań do kl. I.czytaj więcej

W związku z obecną sytuacją zarządzam zmiany w regulaminie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 i ustalam, co następuje: 1. Nie obowiązują zapisy zawarte w regulaminie rekrutacji dotyczące punktacji. 2. Nie odbędą się zaplanowane spotkania dzieci z zespołem nauczycieli. 3. Nie odbędą się zaplanowane rozmowy indywidualne rodziców z Dyrektorem szkoły. 4.czytaj więcej

Od 12 do 25 marca br. szkoła nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 12 i 13 marca br. to dni, w których w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze dla dzieci, których Rodzice nieczytaj więcej

W dniu 9 marca 2020, uczniowie klas 6-8 wzięli udział w spotkaniu z Przemkiem Corso – konferansjerem, felietonistą, głosem radiowym i autorem bajek dla dzieci. Jest on autorem emocjonującego cyklu powieści dla młodzieży z archeologiem Karczem w roli głównej. Podczas spotkania uczniowie mieli okazję poznać pisarza osobiście i zakupić jegoczytaj więcej

Z wielką radością informujemy, że Jędrzej Rutowicz  z kl. VIII a został Laureatem Konkursu zDolny Ślązak z języka angielskiego. Jędrzej ma za sobą wiele etapów zwieńczonych zasłużonym sukcesem. Tytuł laureata zwalnia ucznia z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu i daje pierwszeństwo w wyborze szkoły średniej. Jędrzeju, bardzo, bardzo gratulujemy!!!