Warsztaty z pierwszej pomocy

Życie i zdrowie ludzkie są bezcenne, dlatego każdy z nas powinien znać zasady udzielania Pierwszej Pomocy w sytuacjach zagrożenia. I właśnie z tego powodu uczniowie z klasy 2a uczestniczyli w warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej.
Zajęcia poprowadzili Panowie Marek Dąbal i Marek Trafidło. Celem tego szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Uczniowie mieli szansę poznać wszystkie etapy pomocy, czyli: bezpieczeństwo, wołanie o pomoc, sprawdzanie przytomności i oddechu, wzywanie pomocy – służby ratownicze 112, 999, 998, 997, pozycja boczna ustalona (bezpieczna), wdechy ratownicze, uciski klatki piersiowej (masaż serca). Zostali zapoznani również z różnymi sposobami opatrywania ran, czyli z Pierwszą Pomocą przy krwotokach, zwichnięciach i złamaniach.
Bardzo serdecznie dziękujemy za niezwykle pouczającą lekcję!