I miejsce w konkursie przyrodniczym

Z wielką radością informujemy, że nasze uczennice klas ósmych: Klara Zawadzka, Oliwia Stefanowska i Patrycja Młynarczyk zdobyły I miejsce i zostały laureatkami VIII edycji Konkursu Przyrodniczego „Wpisani w przyrodę” organizowanego przez Liceum Sióstr Urszulanek we Wrocławiu. Tegoroczna edycja, do której zgłosiło 120 osób, czyli 40 zespołów, dotyczyła zagadnień kryjących się w myśli przewodniej konkursu „W powietrzu lekko zawieszeni”. Nasze uczennice świetnie poradziły sobie z zadaniami teoretycznymi i laboratoryjnymi z biologii, chemii, fizyki i geografii na poziomie licealnym.
Oprócz nagród rzeczowych laureatki zostały zaproszone do udziału w zajęciach laboratoryjnych z chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Tytuł Laureata zapewnia dodatkowe punkty w czasie rekrutacji do szkoły średniej Uczennice zostały przygotowane do konkursu przez Panie: Jadwigę Boboń, Jolantę Brzezicką i Danutę Stefanowską.