Warunki ubezpieczenia

Informacje zostaną podane na początku roku szkolnego.