Odpłatność za obiady

Informacje zostaną podane na początku roku szkolnego.