Informacja o zapoznaniu się z wynikami egzaminu ósmoklasisty

Uczniowie kl. VIII będą mogli sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl.

Logowanie odbywa się za pomocą loginu i hasła, jakie uczniowie otrzymają z oryginałem zaświadczenia egzaminu.

Odbiór zaświadczeń przez ucznia będzie możliwy w sekretariacie szkoły 31 lipca w godz. 8.30-14.00.