Życzenia Bożonarodzeniowe

„Ogłaszamy wam wielką radość. Narodził się Chrystus Pan, Zbawiciel!”