Zebrania z Rodzicami: 9 i 10 stycznia 2024 r.

HARMONOGRAM SPOTKANIA:

  •  godz. 17.00 spotkanie z wychowawcami klas!!

9 STYCZNIA 2024 r. (wtorek) godz. 17.00 – dla rodziców uczniów klas I – IV wg harmonogramu w salach lekcyjnych:
1a-sala 4; 1b-sala 1;  2a-sala 6; 2b-sala 5; 2c- sala 7;  3a-sala 3; 3b-sala 2; 4a- sala 9; 4b- sala 16;

UWAGA!! KLASY: 7A, 7B I 8A O GODZI. 17.00 SPOTKANIE w sali 10  Z TERAPEUTĄ Z CENTRUM FORMACJI RODZINY. PÓŹNIEJ  spotkanie z wychowawcami klas.

10 STYCZNIA 2024 r. (środa) godz. 17.00 – dla rodziców uczniów klas V – VIII wg harmonogramu w salach lekcyjnych:
5a-sala 19; 5b-sala 9; 5c- sala 17; 6a-sala 16; 6b- spotkanie w innym terminie;  7a-sala 13;  7b- sala 18; 8a- sala 12