Zebrania z Rodzicami: 19 i 20 listopada 2019 r.

Harmonogram zebrań z Rodzicami:
19 listopada 2019 r. (wtorek) godz. 17.00 – dla rodziców uczniów klas I, II, III, IV
Zebranie rozpocznie się spotkaniem na pierwszym piętrze (prelekcja p. Anety Rams o tematyce wychowawczej), po zakończeniu którego nastąpią spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych.
20 listopada 2019 r. (środa) godz. 17.00 – dla rodziców uczniów klas V, VI, VII, VIII
Zebranie rozpocznie się spotkaniem na pierwszym piętrze (prelekcja p. Anety Rams o tematyce wychowawczej), po zakończeniu którego nastąpią spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych.