ZBIÓRKA KASZTANÓW I ŻOŁĘDZI

KLASA 1A  ORGANIZUJE ZBIÓRKĘ

KASZTANÓW I ŻOŁĘDZI

DLA LEŚNYCH ZWIERZĄT.

 

ZEBRANE PRZEZ UCZNIÓW KASZTANY I ŻOŁĘDZIE

ZOSTANĄ PRZEKAZANE DO KOŁA ŁOWIECKIEGO „LEŚNIK”

I POMOGĄ NASZYM LEŚNYM PRZYJACIOŁOM

PRZETRWAĆ TRUDNE ZIMOWE DNI.

 

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW

DO WŁĄCZENIA SIĘ W AKCJĘ

I PRZYNOSZENIA KASZTANÓW I ŻOŁĘDZI

DO SALI NUMER 6.

AKCJA POTWA DO 12.10.2022R.

NASTĘPNIE CAŁY ZBIÓR ZOSTANIE PRZEKAZANY KOŁU ŁOWIECKIEMU.