Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole

 1. Od 12 do 25 marca br. szkoła nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
 2. 12 i 13 marca br. to dni, w których w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze dla dzieci, których Rodzice nie mogą znaleźć dla nich opieki w tych dniach.
 3. Od poniedziałku, 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły.
 4. Od 12 marca odwołane są obiady w szkole. Informacja o tym, kiedy będzie wznowione obiady będzie na stronie internetowej szkoły po 25 marca.
 5. Zaplanowane spotkania z Rodzicami w dn. 17 i 18 marca są odwołane. Nowy termin ustalimy po 25 marca.
 6. Zostały odwołane wyjazdowe rekolekcje szkolne planowane na 1-3 kwietnia.
 7. Decyzje w sprawie wycieczek klasowych będą podjęte w kwietniu. Wychowawcy są w kontakcie z biurami podróży.
 8. Nie ma zmian w terminarzu roku szkolnego, zatem nie ulega zmianie termin egzaminów ósmoklasistów, które zaplanowane są na 21 – 23 kwietnia.
 9. Wszystkie ważne informacje dla Rodziców i uczniów będą rozsyłane przez dziennik elektroniczny i umieszczane na stronie internetowej szkoły. Proszę każdego dnia sprawdzać informacje.
 10. Ten wolny czas nie jest czasem ferii. Nauczyciele będą przygotować materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu i wysyłać informację o nich przez dziennik elektroniczny.
 11. Proszę Rodziców o zachęcanie dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Proszę przekazać osobom, które będą opiekować się Państwa dziećmi, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny.
 12. Proszę Rodziców, by śledzili na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły przez dziennik elektroniczny.
 13. Minister Edukacji Narodowej zaleca, by uczniowie w tym w czasie unikali miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe).