You Can Dance | szkolny konkurs taneczny

I CELE KONKURSU
1. Autoprezentacja umiejętności tanecznych.
2. Wyłonienie talentów tanecznych wśród uczniów naszej szkoły.
3. Kształtowanie i rozwijanie: ekspresji ruchowej, harmonii i piękna ruchu, zdolności gimnastyczno- rytmiczno-tanecznych.
4. Upowszechnianie różnorodnych form tanecznych jako aktywny sposób spędzania wolnego czasu.
5. Czerpanie radości i przyjemności z dobrej zabawy.
II REGULAMIN
1. Zadaniem uczestników jest stworzenie bądź odtworzenie dowolnego układu tanecznego.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. św. Dominika Savio w Lubinie.
3. Możliwe prezentacje: solowe, duety, mini formacje (do 6 osób).
4. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 3 min., ale nie może być krótszy niż 1:30 min.
5. Ocenie podlega m. in.: technika taneczna, dobór muzyki oraz repertuaru, synchronizacja, opracowanie choreograficzne, dobór strojów i rekwizytów, muzykalność, ogólne wrażenie artystyczne.
III ZGŁOSZENIE UCZESTNIKÓW
Nagrane układy taneczne należy podpisać imieniem, nazwiskiem oraz klasą, a następnie przesłać na adres mailowy koordynatora konkursu
p. Eweliny Bartosz: Ewelina.Bartosz@salsp.edu.pl

IV TERMIN WYSYŁANIA UKŁADÓW TANECZNYCH
01.02.2021r. – 25.02.2021r.
V OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 01.03.2021r.