Wpisani w przyrodę | laureatki konkursu

Laureatki konkursu przyrodniczego – Patrycja Młynarczyk, Oliwia Stefanowska, Klara Zawadzka uczestniczyły w zajęciach laboratoryjnych na Uniwersytecie Wrocławskim, Uczennice zostały zaproszone na Przez Panią Dziekan Wydziału Chemicznego w czasie konkursu przyrodniczego, który wygrały.