Umuzykalnianie w Salezjanie

W naszej szkole uczniowie klas podstawowych biorą udział w cyklicznych zajęciach umuzykalniających.
Zajęcia mają na celu rozwój muzyczny i ruchowy dzieci, ale także wpływają na rozwijanie pamięci, koncentracji, orientacji w przestrzeni, wyobraźni, wrażliwości, umiejętności współpracy w grupie. Warto od najmłodszych lat zadbać o wszechstronny rozwój dziecka. Zajęcia obejmują: naukę piosenek i układów ruchowych, poznanie podstawowych wiadomości z zakresu muzyki oraz grę na instrumentach.