Uczeń, czyli genialny nauczyciel

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie naszej szkoły realizowali założenia innowacji pedagogicznej „Uczeń, czyli genialny nauczyciel” będącej częścią ogólnopolskiego projektu eTwinning.
W ramach innowacji tworzyli prace w aplikacji Genially. Tematyka gier i prezentacji dotyczyła treści z podstawy programowej wielu przedmiotów szkolnych. Uczniowie pracowali w grupach i indywidualnie. Wykazali się dużą kreatywnością i zaangażowaniem, dlatego w przyszłym roku na pewno będziemy kontynuować te działania.