Tabliczka mnożenia nam nie straszna

Uczniowie klasy 2B od początku roku szkolnego systematycznie zaznajamiali się z tabliczką mnożenia.
Z wielkim zaangażowaniem rozwiązywali zadania, a także poznawali sposoby zapamiętywania wyników. Na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej wielokrotnie sprawdzali swoje umiejętności sprawnego mnożenia w zakresie 100 poprzez kartkówki oraz dodatkowe karty pracy. Po kilku miesiącach ciężkiej pracy zostali wyłonieni mistrzowie tabliczki mnożenia, którzy śpiewająco opanowali tę umiejętność.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów matematycznych!