Stulecie obecności Sióstr Salezjanek w Polsce

Zgromadzenie Sióstr Salezjanek jako rodzina zakonna ma swój początek w sercu i umyśle św. Jana Bosko oraz w twórczej wierności sióstr, która uczyniła nasz Instytut żywym pomnikiem wdzięczności dla Madonny – Maryi Wspomożycielki. Ksiądz Bosko zdecydował się podjąć kroki w celu utworzenia Zgromadzenia, które miałoby dotrzeć do wielu ubogich i opuszczonych młodych dziewcząt. Zainspirowały go do tego kontakt z różnymi instytutami żeńskimi, głębokie oddanie maryjne, zachęta otrzymana od Papieża Piusa IX oraz liczne natchnienia i sugestie, jakie miał w tym względzie poprzez „sny” i znaczące wydarzenia.

Tak się złożyło, że w miasteczku Mornese, położonym na wzgórzach Monferrato, Maria Dominika Mazzarello wraz z grupą innych młodych kobiet, pomagała dziewczętom w nauce zawodu i w rozwoju ich życia chrześcijańskiego. Czyniła dla dziewcząt to samo co księdza Bosko dla chłopców na Valdocco w Turynie. Jako współzałożycielka dała życie i formę nowopowstałemu Zgromadzeniu. Dnia 5 sierpnia 1872 roku pierwsza grupa młodych kobiet, na wzór Marii, deklarując swoje „tak” na Boże wezwanie, zobowiązała się być „wspomożycielkami” młodych ludzi. Kolejna grupa młodych kobiet w roku 2000 dotarła do Lubina i rozpoczęła pracę wychowawczą w naszej szkole.

Siostry Salezjanki pracują najpierw Salezjańskim Gimnazjum im. św. Dominika Savio w Lubinie, a teraz w Salezjańskiej Szkole Podstawowej. Były to:
– Siostra Lucyna Gocyła,
– Siostra Barbara Kiraga,
– Siostra Danuta Walkowiak,
– Siostra Renata Hałapacz,
– Siostra Weronika Pasztetnik.
Obecnie – Siostra Zofia Kacprzak.

Jesteśmy im wdzięczni za obecność, pracę katechetyczna i wychowawczą w duchu św. Jana Bosko. Życzymy Siostrom opieki Matki Bożej.