Sprawny Dolnoślązaczek

„Sprawny Dolnoślązaczek”

Program ma dwa podstawowe cele :

  • Uaktywnienie dzieci z klas I-III szkół podstawowych poprzez ciekawe formy realizacji zajęć wychowania fizycznego. Dzieci w trakcie roku mają do zdobycia 6 sprawności : rowerzysty/turysty, gimnastyka, piłkarza, lekkoatlety, narciarza/łyżwiarza, pływaka/wodniaka. Lekcje wychowania fizycznego ukierunkowane są na nabycie umiejętności, które pozwalają zdobyć poszczególne sprawności. Uważamy, że są to niezbędne umiejętności współczesnego człowieka, których zdobywanie należy rozpocząć już w tym wieku.
  • Pomoc nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej w zdobyciu nowoczesnej wiedzy na temat wychowania fizycznego.