Ubezpieczenie dla nauczycieli

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA  GRONA PEDAGOGICZNEGO ORAZ DYREKTORA
link do zakupu:
Wariant za 17zł – zakres podstawowy obejmuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nauczyciela na sumę ubezpieczenia 50 000zł wraz z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków na sumę ubezpieczenia 10 000zł ( czyli 100zł za 1% uszczerbku)
Wariant za 17zł- zakres rozszerzony jest przeznaczony dla Dyrektora placówki i obejmuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Dyrektora na sumę ubezpieczenia 100 000zł oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków na sumę ubezpieczenia 10 000zł ( czyli 100zł za 1% uszczerbku)IPID_OWU_IPID_SWU_NNW dzieci i m_odziez_y szkolnej oraz person plac os_wiat_OVB_ok(9)(1)(1)