Spotkanie z Rodzicami

Szanowni Państwo! Informujemy, że zebrania z dyrekcją i wychowawcami odbędą się:

13 września 2022 r. o godzinie 17.00 – klasy I – IV,
14 września 2022 r. o godzinie 17.00 – klasy V – VIII.
Pierwsza część – ogólna – odbędzie się na holu (I piętro), następnie spotkanie w klasach z wychowawcami:

Klasa 1a – sala nr 6,
Klasa 1b – sala nr 5,
Klasa 1c – sala nr 7,
Klasa 2a – sala nr 3,
Klasa 2b – klasa nr 2,
Klasa 3a – sala nr 4,
Klasa 3b – sala nr 1,
Klasa 4a – sala nr 19,
Klasa 4b – sala nr 10,
Klasa 4c – sala nr 17,
Klasa 5a – sala nr 18,
Klasa 5b – sala nr 13,
Klasa 7a – sala nr 12,
Klasa 8a – sala nr 16,
Klasa 8b – sala nr 9,
Klasa 8c – sala nr 11.

Serdecznie zapraszamy!