Regulamin Konkursu Szopek

 REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RODZINNYCH SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

 Celem konkursu jest dawanie świadectwa i na nowo odkrywanie wiary poprzez wspólne pielęgnowanie tradycji Bożonarodzeniowych w rodzinie.
Szopka może być wykonana w dowolnym stylu (z wykluczeniem gotowych elementów) np. mazowieckim, krakowskim, łowickim, kaszubskim lub innym. Technikę i zestaw materiałów wybierze samodzielnie każda rodzina. Format pracy dowolny.
W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie. Prace wykonują uczniowie w rodzinach, z pomocą rodzeństwa, rodziców, dziadków etc.
 
Przebieg konkursu:

  1. Gotowe prace uczniowie przynoszą do 16 grudnia 2019 r. do p. Katarzyny Podleckiej.
  2. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwała 3 osobowa Komisja (jury).
  3. Komisja sporządzi listę wszystkich uczestników i każdej szopce przyporządkuje numer.
  4. Wystawa szkolna będzie trwała do 19 grudnia 2019 r.
  5. Na zakończenie wystawy Komisja wyda końcowy werdykt, które trzy szopki zajęły kolejno – I, II i III miejsce.
  6. Nagrodzeni wykonawcy otrzymają nagrody.