Pierwsza Pomoc Przedmedyczna | warsztaty

Uczniowie klasy 1a uczestniczyli w warsztatach udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Celem spotkania było nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Warsztaty poprowadził Pan Marek Dąbal – tato Kordiana. Po krótkiej pogadance wstępnej uczniowie dowiedzieli się, że pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia. Dowiedzieli się również, jak postępować w przypadku omdlenia, zadławienia, krwotoku z nosa, oparzenia czy złamania i urazu stawów. Wychowankowie ćwiczyli pod opieką Pana Marka: ocenę stanu poszkodowanego, jak skutecznie wezwać pomoc, zastosowanie pozycji bocznej bezpiecznej (ustalonej) oraz jak postępować przy zatrzymaniu oddechu i krążenia (resuscytacja krążeniowo – oddechowa).

Uczniowie z wielkim zapałem i zaangażowaniem brali udział w warsztatach. Zajęcia uświadomiły im, jak istotne korzyści płyną z posiadania umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom potrzebującym. Serdecznie dziękujemy panu Markowi za przybycie do szkoły i przekazanie dzieciom bardzo ważnych informacji na temat udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.