List do Rodziców i Nauczycieli

Szanowni Nauczyciele, Rodzice,
Drodzy Uczniowie!

Nadszedł czas zakończenia roku szkolnego 2020/2021, który przejdzie z pewnością do historii jako wyjątkowo trudny i wymagający dla oświaty. Przez ostatnie miesiące musieliśmy prowadzić nauczanie na odległość, a nasze domy zmieniły się w małe szkoły. Był to czas wymagający od wszystkich wyjątkowej odpowiedzialności, w szczególności od rodziców, którzy zostali obarczeni dodatkowymi zadaniami edukacyjnymi, jednocześnie wykonując swoje obowiązki zawodowe i domowe.

Pragnę gorąco podziękować wszystkim Rodzicom za zaangażowanie i pomoc dzieciom w organizacji nauki oraz stworzenie odpowiednich warunków do zdobywania wiedzy na odległość. Przekazuję wyrazy wdzięczności za wszystkie dobre słowa, wyrozumiałość i udaną współpracę w realizacji misji edukacyjnej w okresie światowej pandemii.

Szkoła od początku ogłoszenia w kraju lockdownu, podjęła działania mające na celu dostosowanie metod i form pracy do rzeczywistości epidemicznej. W procesie nauczania wdrożyliśmy platformę edukacyjną. Zadbaliśmy też o zasady bezpieczeństwa w sieci oraz sprzęt komputerowy dla uczniów, którzy nim nie dysponowali miarę naszych możliwości. Nauczyciele prowadzili systematycznie zajęcia on-line z wykorzystaniem aplikacji umożliwiających przesyłanie głosu i obrazu. Opracowane zostały zasady kształcenia na odległość, które pomogły w sprawnej realizacji zajęć edukacyjnych, kontrolowaniu systematyczność nauki, oraz ocenianiu uczniów.

Gorące podziękowania składam nauczycielom, którzy stanęli na wysokości zadania i bardzo szybko odnaleźli się w nowej rzeczywistości. Błyskawicznie doszkolili się w nowoczesnych metodach nauki zdalnej i zdobyli umiejętności, które pozwoliły im skutecznie przekazywać wiedzę na odległość. Uważam, że za ten ogromny wysiłek, jaki włożyliście, Szanowne Koleżanki i Koledzy, w przekazywanie wiedzy i umiejętności w tych warunkach, należą się Wam słowa szacunku i wdzięczności.

Wyrazy uznania należą się również naszym uczniom za mobilizację, odpowiedzialność i samodzielność, na jaką musieli się zdobyć podczas nauki w domu. Doceniam, jak wiele wyrzeczeń i zdyscyplinowania wymagała od Was nauka poza szkołą, ile czasu musieliście spędzić przy monitorze komputera, czy tabletu oraz ile stresu mogła sprawiać edukacja zdalna, chociażby z powodów problemów technicznych ze sprzętem, czy Internetem. Mimo tych problemów, wielu z Was bardzo ciężko pracowała, czego efektem są bardzo dobre oceny końcowe. Gratulacje kieruję do naszych absolwentów, którzy doskonale poradzili sobie z nauką i przygotowaniem do egzaminu. Ciężka praca zaowocowała między innymi dużą liczbą świadectw z wyróżnieniem, mam nadzieję, że przyniesie ona też oczekiwane, dobre wyniki z egzaminów. Wam wszystkim, drodzy uczniowie, należy się teraz odpoczynek i zasłużone wakacje.

Dyrektor
ks. Grzegorz Oleś SDB