Klasowy Konkurs

Uczniowie z klasy 2a w ciągu całego roku szkolnego, włożyli bardzo dużo pracy w naukę zasad ortografii i tabliczki mnożenia. W związku z tym w klasie odbył się konkurs, sprawdzający nabytą wiedzę i umiejętności uczniów. Celem Konkursu Matematycznego było sprawdzenie biegłości w posługiwaniu się tabliczką mnożenia w zakresie 100. Natomiast celem Konkursu Ortograficznego było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną oraz rozwijanie ich zainteresowań polską pisownią. W trudnej rywalizacji zostało wyłonionych kilku zwycięzców. Uczniowie otrzymali upominki.
Gratulacje dla mistrzów!