Ignacjańska cisza.

W styczniu br. w naszej szkole rozpoczęliśmy realizację projektu „Ignacjańska cisza”. Jego celem jest uświadomienie uczniom, nauczycielom i rodzicom negatywnego wpływu hałasu na zdrowie i układ nerwowy człowieka, uświadomienie faktu, że natężenie dźwięku w szkole często przekracza dopuszczalne normy, wskazanie źródeł hałasu, budzenie w uczniach świadomości i odpowiedzialności za stan swojego zdrowia, świadome ograniczenie przez uczniów hałasu w swoim otoczeniu, kształtowanie zachowań służących budowaniu atmosfery ciszy i spokoju w szkole.

W styczniu przeprowadzono ankiety z uczniami klas 4-8, które potwierdziły, że w naszej szkole jest za głośno i należy podjąć działania profilaktyczne, aby chronić zdrowie uczniów i nauczycieli oraz pracowników szkoły.

Uczniowie w czasie trwania projektu będą podejmować z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów różnorodne działania prowadzące do propagowania ciszy w naszej szkole.

Projekt zakończy się 25 kwietnia br. kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem.