Filmik zapraszający do nowo tworzonej klasy IV

W roku szkolnym 2020/2021 tworzymy nową klasę IV w Salezjańskiej Szkole Podstawowej im. św. Dominika Savio w w Lubinie.
Szczegółowe informacje o naborze do tej klasy można uzyskać w sekretariacie szkoły osobiście lub
tel. 76 7210460 w godz. 9.00-13.00