Regulamin zostanie podany na początku roku szkolnego.