Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci

„Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci” – program ten skierowany jest do wszystkich dzieci w wieku od 1 do 18 lat na terenie Powiatu Lubińskiego.
Główne założenia programu to: zwiększenie o 30% ilości przeglądów stomatologicznych, zdiagnozowanie potrzeb zdrowotnych dzieci i młodzieży z terenu powiatu lubińskiego, wzrost świadomości rodziców odnośnie konieczności wykonywania badań profilaktycznych oraz zapobiegania próchnicy, nauka prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych u dzieci i młodzieży, zrównanie dostępności do edukacji prozdrowotnej i przeglądów stomatologicznych wśród dzieci i młodzieży, niezależnie od statusu społeczno – ekonomicznego.