Plan godzin lekcyjnych i przerw

Plan godzin lekcyjnych i przerw

Słówko 7.45

1.      08.00  –  08.45

2.      08.55  –  09.40

3.      09.50  –  10.35

4.      10.45  –  11.30

5.      11.50  –  12.35

6.      12.55 –  13.40

7.      13.50  –  14.35

8.      14.40  –  15.25