Zmiana w organizacji szkoły – 16.03.2020 r.

W związku z obecną sytuacją nastąpiła zmiana w organizacji szkoły:
1. Od dn. 17 marca br. budynek szkoły jest zamknięty do 25 marca br.
2. W ważnych sprawach proszę o kontakt z dyrektorem szkoły. Kontakt: ks. Marcin Kozyra, tel. 693164692, email: dyrektor@salsp.pl
3. Minął termin składania podań do kl. I. Lista przyjętych kandydatów będzie ogłoszona 26 marca.

ks. Marcin Kozyra SDB
dyrektor