Samorząd Uczniowski

W Salezjańskiej Szkole Podstawowej im. św. Dominika Savio działa Samorząd Uczniowski.

Prawo uczniów do tworzenia Samorządu Uczniowskiego gwarantuje Art.85 Ustawy  z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, zgodnie z którym wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski.
Samorząd ma wybrane  organy władzy:
przewodniczący szkoły – Matylda Latoń z VIII A
zastępca – Felicja Kowalska z VII A
skarbnik – Jakub Kleczewski z VIII A

Samorząd Uczniowski jest bardzo ważnym organem w naszej szkole –  nie tylko reprezentuje uczniów, ale również rozwiązuje ich problemy, uczestniczy w życiu szkoły – organizuje lub współorganizuje liczne akcje charytatywne, imprezy, wydarzenia, m.in. Dominiki, Świąteczną Paczkę, pożegnanie absolwentów i inne.
Wierzymy w naszą misję, w misję szkoły salezjańskiej, w naukę Księdza Bosko i podążamy jego śladami miłości i rozumienia wychowanków.

Opiekunowie SU: p. Danuta Stefanowska i p. Agnieszka Szwed

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU