Innowacja pedagogiczna

Innowacje pedagogiczne realizowane w roku szkolnym 2021/2022

  1. „Dzieciaki – Kuchciaki”

– czas trwania wrzesień 2020 – czerwiec 2023,
– realizowany przez panią Krzysztofę Malinowską w klasie 1a-3a,
– cele: zainteresowanie uczniów przyrządzaniem prostych posiłków, jako umiejętnością pożytecznie wykonywaną w życiu codziennym, która z czasem może przerodzić się w interesujące hobby, wdrażanie nawyku zdrowego odżywiania się jako formy przeciwdziałania otyłości, zagospodarowanie wolnego czasu uczniów.

  1. zeszyt – sposoby na opanowanie matematyki

– czas trwania wrzesień 2021 – czerwiec 2022,
– realizowany przez panią Agnieszkę Szwed w klasie 7a, 7b,
– cele: wykształcenie w uczniu przekonania o celowości podejmowania działań, wykształcenie w uczniach odpowiedzialności za proces uczenia się, wykorzystywanie informacji zwrotnych do planowania pracy i kreowania postępów w nauce, aktywizowanie uczniów do podejmowania samodzielnych decyzji oraz działań, rozwijanie umiejętności współdziałania, samooceny i oceny koleżeńskiej, korzystanie z wiedzy i umiejętności innych, formułowanie refleksji związanych ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności.

  1. „Uczeń- czyli genialny nauczyciel”

– czas trwania wrzesień 2021 – czerwiec 2022,
– realizowany przez panią Monikę Piosik
– cele: wykształcenie u ucznia umiejętności samodzielnego tworzenia materiałów edukacyjnych, korzystania z narzędzi TIK, przede wszystkim z użyciem platformy GENIALLY