Egzamin ósmoklasisty

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
uprzejmie informuję, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej MEiN

Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021-2022
Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021-2022 – komunikat MEiN

Z wyrazami szacunku
Anna Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Informacje o egzaminie ósmoklasisty

Procedury bezpieczeństwa podczas egzaminu

Informacje o egzaminie dla rodziców (kliknij)

Egzamin ósmoklasisty – PREZENTACJA

Prezentacja_–_wymagania_na_egzaminach_ósmoklasisty_i_maturalnym

 

Załącznik_nr_1-_E8_Wymagania_-_do_podpisu(1)

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020 na stronę-skonwertowany