Rekrutacja 2024/2025

Salezjańska Szkoła Podstawowa jest szkołą publiczną, jednozmianową, bez ustalonego obwodu, bez czesnego.
W roku szkolnym 2024/2025 na podstawie rekrutacji planujemy utworzyć dwie klasy I.
Istnieje możliwość przeniesienia ucznia na rok szkolny 2024/2025 z innej szkoły podstawowej do klas II-VII.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin rekrutacji
Plan rekrutacji

Podanie do klasy I
Kwestionariusz do klasy I
Podanie do klasy II-VII
Kwestionariusz do klasy II-VII
Oświadczenie o ochronie danych osobowych