Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

W Szkole Podstawowej im. św. Dominika Savio w Lubinie od stycznia do kwietnia 2024r. trwał projekt edukacyjno – zdrowotny „Ignacjańska cisza”. Głównym celem projektu było ograniczenie hałasu w czasie przerw lekcyjnych.

Wychowawcy i nauczyciele przedmiotów zrealizowali z uczniami lekcje ciszy i o ciszy podczas różnych przedmiotów tj. edukacja wczesnoszkolna, przyroda, fizyka, plastyka, język polski, język angielski, muzyka, godzina wychowawcza oraz świetlica. Na korytarzu dolnym oraz na piętrze pojawiły się gazetki tematyczne o ciszy i szkodliwym wpływie hałasu na zdrowie człowieka.  Pojawiły się również na ścianach i drzwiach naklejki promujące ciszę, a także miała miejsce wystawa plakatów i rysunków dzieci na ten temat oraz sentencje o ciszy, które przypominały podczas przerw uczniom, że należy zachować ciszę. Raz w miesiącu styczniu, lutym, marcu oraz kwietniu br. były wykonywane pomiary poziomu hałasu za pomocą aplikacji telefonicznej.

Wyniki wskazują, że poziom hałasu znacząco zmienił się od początku trwania projektu do jego końca. Najniższą wartość zanotowano w lutym, marcu i kwietniu, tj. 65 db, natomiast najwyższą w styczniu i kwietniu 85 db. Niestety okazało się, że wyniki nie są takie jakie powinny, ponieważ bezpieczny poziom hałasu to 45 db. Oznacza to, że norma w naszej szkole jest większa o 20-40 db.

Od marca zostały oddane do użytku tzw. „Strefy ciszy”, które były przeznaczone dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII, którzy chcieli spędzić przerwę w spokoju, skupieniu i ciszy, wykonując czynności, które nie powodują hałasu. Kąciki spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i przynosiły zamierzony efekt – ciszę.

W kwietniu trwał cykl cichych przerw, każdego dnia podczas jednej wybranej przerwy.

4 kwietnia br. został ogłoszony konkurs plastyczny ”Cisza – mój przyjaciel”, w którym uczniowie mogli, wykorzystując swój talent, wykonać pracę w formie plakatu informującego o negatywnym wpływie hałasu na zdrowie człowieka oraz upowszechnianie ciszy, jako zasady kształtowania kultury zachowania. W konkursie wzięło udział 23 uczniów, w tym 21 z klas I-III oraz dwóch z klas IV-VIII. Prace były różne, ale przyświecał im jeden cel – propagowanie ciszy w naszym życiu.

Laureaci konkursu z klas 1-3:

I miejsce Marcel Minorczyk 2a

II miejsce Jan Pawłowicz 1a

III miejsce Szymon Cieleń 2b

Wyróżnienia:

Barbara Polesiak 2c

Laureaci konkursu z klas 4-8:

I miejsce Kordian Dąbal 4a

II miejsce Magdalena Rogalska 5c

25 kwietnia br. w naszej szkole odbył się Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożeń Hałasem, który jest obchodzony w Polsce od 2000 roku. Głównym celem tego dnia jest przybliżenie społeczeństwu problemu nadmiernego hałasu w życiu codziennym. Tego dnia w holu szkoły, uczniów przywitał plakat „Dzisiaj prosimy: szeptem mówimy”. Odbyły się apele na słówku dla klas IV-VIII oraz I-III, podczas którego zaprezentowano efekty działań podczas trwania projektu oraz wyciągnięte wnioski. Ponadto tego dnia nie było dzwonków.

Ostatecznie po kilku miesiącach działań projektowych w szkole jest ciszej i przyjemniej, dzieci starają się nie wypadać na przerwę z krzykiem. Pomimo nie osiągnięcia w 100% zamierzonego celu to uczniowie bardziej się zintegrowali, zaczęli mówić do siebie spokojniej i ciszej, uświadomili sobie jakie znaczenie ma cisza i jakie negatywne skutki przynosi przebywanie w hałasie.

Zapewne skutki projektu będziemy mogli obserwować również teraz po jego zakończeniu, kiedy to uczniowie w sposób świadomy będą dbali o ciszę podczas przerw.

Po konsultacjach z uczniami i nauczycielami „Strefa ciszy” na parterze pozostanie do dyspozycji uczniów do odwołania.

Dziękujemy za współpracę.