Zaświadczenia z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Zgodnie z harmonogramem uczniowie mogą odbierać w sekretariacie szkoły zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty w dniu 9 lipca 2021 w godz. od 8.00 do 14.00